• 55925729 - 77574670 - 22890428 - 88742720 - 88174757 - 33096480 - 33096457 - 55925729 - 46042483 - 46042487
جمعه, 17 شهریور 1396 ساعت 12:22

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • درباره ثبت شرکت با مسئولیت محدود چه باید دانست :

(حداقل2تا شریک + مسئولیت به اندازه سرمایه + نام با عبارت "با مسئولیت محدود" )

شرکت با مسئولیت محدود باید حداقل بین دو نفر شریک برای امور تجاری تشکیل شود.مسئولیت هر یک از شرکا در مقابل قرض و قروض و تعهدات شرکت ، فقط به اندازه ی سرمایه ای است که در شرکت دارد. در نام شرکت باید عبارت "با مسئولیت محدود" حتما لحاظ شود.

 • چه مدارکی برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود مورد نیاز است :

(کپی شناسنامه و کارت ملی و سوپیشینه )

کپی شناسنامه ، کارت ملی تمام اعضا و سهامداران به همرار احراز سوپیشینه تمام اعضا و سهام داران الزامیست

 • مدت زمان انجام کار و حداقل مبلغ قرارداد از مزیتهای شرکت پایتخت میباشد که سبب شده از محبوبیت بسیاری بین مشتریانش برخوردار شود. ثبت پایتخت دارای کادری بسیار زبده در این امر میباشد تا در امر مشاوره و کارشناسی یاری رسان شما خواهند بود . کادر ثبت پایتخت موظف شده اند که کار شما را طبق روند و به نحو دلخواه و مورد تاییدتان جلو ببرند .
منتشرشده در مقالات
جمعه, 17 شهریور 1396 ساعت 12:15

ثبت شرکت

با خیالی آسوده ثبت شرکت خود را به ثبت پایتخت بسپارید

ثبت شرکت : هر شخصی میتواند اقدام به ثبت شرکت کند . هر شخصی با هر میزان سرمایه با هر تعداد شرکا و حتی با داشتن سوپیشینه میتواند اقدام به ثبت شرکت کند. ثبت شرکت تحت قوانینی انجام میشود که در قوانین تجارت تایید شده باشد . امور ثبتی نیاز به حداقل دانش از قوانین تجارت و اصطلاحات مربوطه را دارد ولی بهترین گزینه داشتن حداکثر دانش و بخصوص تجربه در امور تجاریست زیرا در دل قوانین نکات ریزی وجود دارد که راه را بسیار هموار خواهد ساخت . فردی که فقط با تکیه به دانش خود اقدام به انجام امور ثبتی نماید در حالی که تجربه لازمه را ندارد ممکن است حتی نتواند قدم از قدم پیش گذارد و هزینه بسیاری متحمل شود در حالی که تجربه و داشتن در این امور ثبت شرکت را در حداقل زمان و حداقل هزینه با حداکثر سرعت جلو خواهد برد
ثبت پایتخت با تربیت کادری توانا و متحبر در امورکارشناسی و مشاوره امور ثبتی برای شما این اطمینان را بوجود خواهد آورد که امور ثبتی شما بی نقص انجام بگیرد .

هر شخصی و اشخاصی میتوانند دارایی های خود را اعم از تخصص و دانش و سرمایه و ارتباط و هر توانایی و مزیتی که دارند را در چهارچوب لازمه (مطابق با قوانین) با یکدیگر شریک شوند (شرکا) و از سود و منفعت حاصل ازین شراکت برخوردارد بشوند . و برای قانونی شدن و اطمینان دوطرف آنرا به شکلی (در چهاچوب قانون) به ثبت برسانند و در صورت لزوم یا حتی به دلخواهشان در چهارچوب قوانین دراین خصوص مرکزی را برگزینند و تشکیلاتشان راه اندازی کنند (تاسیس) . لذا ضروریست دراین امور برای بهترین پیشرفت و بهره وری اطمینان پایاپایی نسبت به یکدیگر بطور محکم برقرار باشد لذا قوانین، نحوه ارتباط، میزان سهام و اداره مجموعه را تحت عنوانی ثبت کنند(ثبت شرکت ، موسسه)

انواع ثبت شرکت متشکل است از 1.ثبت محدود 2.ثبت خاص  3.ثبت موسسه

منتشرشده در مقالات
جمعه, 28 خرداد 775 ساعت 12:11

سوالات متداول ثبت شرکت

آیا یک نفر می تواند به تنهایی اقدام به ثبت شرکت کند؟

بله

برای ثبت شرکت مسئولیت محدود تعداد شرکا ، چه تعدادیست؟

حداقل از 2 نفر

برای ثبت شرکت سهامی خاص تعداد شرکا ، چه تعدادیست؟

حداقل از 3 نفر

برای ثبت شرکت سهامی عام تعداد شرکا ، چه تعدادیست؟

حداقل از 5 نفر

برای ثبت شرکت تعاونی تعداد شرکا ، چه تعدادیست؟

حداقل از 7 نفر

برای ثبت شرکت مسئولیت محدود تعداد شرکا ، چه تعدادیست؟

حداقل از 2 نفر

سهام در شرکت تعاونی به چه شکلیست؟

سهام به صورت مساوی بین سهامداران تقسیم می گردد.

برای ثبت شرکت مسئولیت محدود تعداد شرکا ، چه تعدادیست؟

حداقل از 1 نفر

آیا شرکت مسئولیت محدود می تواند فقط توسط یک مدیرعامل اداره گردد و هیئت مدیره نداشته باشد ؟

بله

آیا شرکت سهامی خاص می تواند فقط توسط دو نفر عضو هیئت مدیره اداره شود؟

بله . البته باید 2نفر بازرس داشته باشد که نباید با هیات مدیره هم فامیل باشند

مدارک لازم برای ثبت شرکت چیست؟

کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص چیست؟

کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره + کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل

اطلاعات لازم برای ثبت شرکت چیست؟

نام شرکت ، موضوع شرکت ،آدرس شرکت ( باید فقط در محدوده منطقه ثبتی شرکت باشد) ، میزان سرمایه شرکت ، تعیین سهامداران و میزان سهام آنها ، تعیین مدیران شرکت و سمت آنها ( مدیرعامل،رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره) ، حق امضای مجاز شرکت

اطلاعات لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص چیست؟

نام شرکت ، موضوع شرکت ،آدرس شرکت ( باید فقط در محدوده منطقه ثبتی شرکت باشد) ، میزان سرمایه شرکت ، تعیین سهامداران و میزان سهام آنها ، تعیین مدیران شرکت و سمت آنها ( مدیرعامل،رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره) ، حق امضای مجاز شرکت ، تعیین بازرسین شرکت (بازرسین نباید هم فامیل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشند)

منتشرشده در مقالات
سه شنبه, 18 خرداد 775 ساعت 12:32

شرایط و ضوابط در ثبت شرکت

شرایط و ضوابط ثبت انواع شرکت ها:

 1. ثبت شرکت سهامی عام : قسمتی از سرمایه اش از طریق فروش سهام تامین میشود.
 2. ثبت شرکت سهامی خاص : سهامداران مسئولیت مبلغ اسمی سهامشان را دارند . حداقل تعداد سهامداران 3نفر است . باید قبل و بعد از نام شرکت ، عنوان "شرکت سهامی خاص" آورده شود.
 3. ثبت شرکت مسئولیت محدود : حداقل تعداد شرکا دونفر است . هر کدام از شرکا به میزان سرمایه ای که وارد شرکت کرده است مسئول تهدات و قروض شرکت خواهد بود . باید در نام شرکت ، عنوان "شرکت سهامی محدود" آورده شود.
 4. ثبت شرکت تضامنی : حداقل تعداد شرکا دونفر است . هر کدام از شرکا بدون توجه به میزان سرمایه ای که وارد شرکت کرده است مسئول تهدات و قروض شرکت خواهد بود  و اگر دارایی شرکت برای جبران قروض کافی نباشد ، باید تمام قرض را بدهند و هیچ قرار و مستندی بر خلاف این در قبال افراد ثالث قابل قبول نخواهد بود. باید در نام شرکت ، عنوان "شرکت تضامنی"  یا نام یکنفر از شرکا ، آورده شود.
 5. ثبت شرکت مختلط غیرسهامی : تاسیس شرکت بدون انتشار سهام توسط یک یا چند نفر بعنوان شریک ضامن یا مسئولیت محدود . شریک ضامن مسئول تمام قرض ها است حتی اگر علاوه بر دارایی شرکت باشد اما شریک با مسئولیت محدود فقط به میزان سرمایه ای که در شرکت گذاشته یا باید بگذارد مسئول است
 6. ثبت شرکت مختلط سهامی : تاسیس شرکت توسط یک یا چند نفر شرکای سهامی بعنوان شریک ضامن. شرکای سهامی ، سرمایه شان بطور مساوری بصورت سهام تقسیم میشود و در قبال قرض و قروض شرکت به همان اندازه سرمایه ای که در شرکت دارند مسئولیت دارند. شریک ضامن سرمایه ای که دارد بصورت سهام در نیامده و بدون توجه به میزان حق سهمی که در شرکت دارد ، در قبال قرض و قروض شرکت مسئول خواهد بود حتی اگر این قروض علاوه بر دارایی شرکت باشد. اما اگر تعداد شریک ضامن بیش از یک نفر باشد ، شرکای ضامن در قبال طلبکاران و روابطشان با یکدیگر ، بر طبق مقررات شرکت تضامنی مسئول هستند. باید در نام شرکت ، عنوان "شرکت مختلط سهامی"  یا نام یکنفر از شرکا ، آورده شود.
 7. ثبت شرکت نسبی : حداقل تعداد شرکا دونفر است . هر کدام از شرکا به اندازه سرمایه ای که وارد شرکت کرده است مسئول خواهد بود . باید در نام شرکت ، عنوان "شرکت نسبی"  یا نام یکنفر از شرکا ، آورده شود. اگر در نام شرکت نام تمامی شرکا آورده نشود باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که آورده شده است ، عبارت "و شرکا" یا  "و برادران " یا عبارتی مشابه آورده شود
 8. ثبت شرکت تعاونی : اعضای شرکت باید حداقل51درصد از سرمایه شان را در اختیار شرکت تعاونی قرار دهند تا وزراتخانه ها ، سازمانها ، شرکتهای دولتی ، شرکتهای وابسته به دولت ، شرکتهای تحت پوشش دولت ، نهادهای عمومی ، شهرداریها ، بانکها ، شوراهای اسلامی کشوری ، بنیاد مستضعفان و... می‌توانند بر طبق قوانین مربوطه، با وام بدون بهره ، مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح و... به هر روش مشروع دیگری ، بدون داشتن عضویت ، سرمایه شرکتهای تعاونی را تامین و افزایش دهد
 • شراکت با دستگاهای دولتی : اگر دستگاه‌های دولتی در تأسیس شرکت تعاونی، شریک شوند ، طی مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین میشود؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج قابل بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق میگیرد.
 • تعاونی‌های تولیدی : فعالیت این تعاونی در خصوص  کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر اینها میباشد
 • ‌تعاونی‌های توزیع :  فعالیت این تعاونی در خصوص تامین نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود بر طبق  مصالح عمومی به جهت کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها میباشد
 • ‌صادرات و واردات : تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند
 • تعهد سرمایه : بر اساس مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین و تعهد شده از طرف اعضا در مرحله‌ی تأسیس شرکت، نباید کمتر از ۵۱ درصد از کل سرمایه‌ شرکت باشد . حداقل یک سوم سرمایه‌ی تعاونی باید تأدیه و بصورت نقدی و جنسی باشد باید تقدیم و تسلیم شده باشد تا ثبت و تشکیل شود. باید اعضای تعاونی مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را در مدت مقرر در اساسنامه تأدیه کنند.

 

منتشرشده در مقالات
جمعه, 17 شهریور 1396 ساعت 12:02

مختصری درباره انواع شرکت ها

آشنایی با انواع شرکت ها :

 • ثبت شرکت سهامی عام : شرکتی بازرگانی است که سرمایه اش تقسیم شده به سهام .
 • ثبت شرکت سهامی خاص : شرکتی بازرگانی است که سرمایه اش کلا توسط سهامداران اصلی یعنی کسانی که آنرا تاسیس کرده اند تامین شده و تقسیم شده به سهام .
 • ثبت شرکت مسئولیت محدود : حداقل بین دونفر برای انجام کارهای تجاری تاسیس شده است
 • ثبت شرکت تضامنی : تحت نام بخصوصی حداقل بین دونفر برای انجام کارهای تجاری تاسیس شده است
 • ثبت شرکت مختلط غیرسهامی : تحت نام بخصوصی حداقل توسط یک نفر برای انجام کارهای تجاری تاسیس شده است
 • ثبت شرکت مختلط سهامی : تحت نام بخصوصی حداقل توسط یک نفر شریک ضامن تاسیس شده است
 • ثبت شرکت نسبی : تحت نام بخصوصی ، حداقل بین دونفر برای انجام کارهای تجاری تاسیس شده است
 • ثبت شرکت تعاونی : حداقل 51درصد از سرمایه اش را در اختیار شرکت تعاونی ، بدون داشتن عضویت در این شرکت  قرار میدهد.
منتشرشده در مقالات
جمعه, 17 شهریور 1396 ساعت 12:00

اظهار نامه ثبت شرکت

تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت در دو نسخه به زبان فارسی باید اطلاعات زیر در آن درج شده باشد :

·         تاریخ

·         امضاء

·         اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع تشکیلات و شعب آن

·         اسم و اقامتگاه و شهرت افراد تعیین شده برای اداره کردن تشکیلات

·         اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل ( در صورت تنظیم اظهار نامه توسط وکیل )

·         تشکیلات ثبت شده در خارج از ایران باید تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت نام کشوری که در آن به ثبت رسیده را داشته باشد

·         تعیین ضمائم اظهار نامه  :

·         نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه (دارای وکیل باشد)

·         رونوشت گواهی شده تصدیق کشوری که تشکیلات مذکور در آن به ثبت رسیده بعلاوه ترجمه فارسی آن

·         دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن (اگر اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد)

·         در صورت مجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی کسانیکه حق امضاء دارند

·         یک نسخه اجازه نامه حاصله از شهر بانی (اگر تاسیس به قصد انتفاع نباشد)

·         رسید پرداخت حق الثبت

منتشرشده در مقالات

تفاوت و تشابه شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

 

همه ی کسانی که به فکر ثبت شرکت و ثبت برند هستند . با سوال شرکت مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص ؟ هر دو نوع ثبت شرکت ها قطعا با توجه به موضوع فعالیت 

ممکن است مفید یا مضر باشد اصلی ترین مساله پیدا کردن بهترین آن می باشد شرکت های مسئولیت محدود با دو نفر ثبت می شود سهامی خاص پنج نفر در این مقاله به تفاوت ها و شباهت های انها می پردازیم 

و در مقالات آینده نحوه ثبت آنها بیان میکنیم مشاوران ما در ثبت پایتخت آماده پاسخگویی به شما می باشند 

تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود حداقل دو نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد 

شرکا حداقل سه نفر می بایست باشد.

با داشتن حداقل یک میلیون ریال به عنوان سرمایه می توان شرکت سهامی خاص و یا شرکت 

مسئولیت محدود به ثبت رساند.

شرکت سهامی خاص حتماً باید دارای بازرس اصلی و علی البدل باشد، ولی در شرکت با 

مسئولیت محدود این امر اختیاری است.

مدت زمان مدیریت در شرکت با مسئولیت محدود، نامحدود است. البته می توان برای مدیران 

مدت زمانی را در اساسنامه تعیین کرد. همچنین مدت زمان مدیریت در شرکت سهامی خاص

حداکثر تا دو سال است که این مدت قابل تمدید است.

در شرکت سهامی خاص می بایست حداقل 35 % سرمایه دریکی از شعب بانک ها در حساب 

شرکت قرار گیرد و گواهی مربوطه دریافت شود و 65 % باقی مانده نیز در تعهد سهامداران

خواهد بود. این در حالی است که در شرکت با مسئولیت محدود می بایست کل سرمایه به

مدیرعامل شرکت تحویل داده شود و ایشان بیان کنند که سرمایه را تحویل گرفته است و در

این مورد ارائه گواهی از طرف بانک مبنی بر دریافت وجه ضرورت ندارد.

افزایش سرمایه در هر دو نوع شرکت اختیاری است. 

بهره وری هریک از شرکا از میزان سود حاصل شده در شرکت سهامی خاص متناسب با تعداد 

سهام هرکدام و در شرکت با مسئولیت محدود متناسب با سرمایه هریک از شرکا خواهد بود.

در شرکت سهامی خاص حق رأی باکسی و یا کسانی است که بیشترین سهم را دارا باشند و 

در شرکت با مسئولیت محدود حق رأی باکسی و یا کسانی است که بیشترین سرمایه را دارا

باشند.

منتشرشده در مقالات
پنج شنبه, 24 -2669 ساعت 07:47

اخذ رتبه انبوه سازان

ثبت پایتخت:دستورالعمل تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان

به استناد مواد 1،2،4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی و مواد 2،6،7 و بند پ ماده 25 تصویب نامه شماره 123038/ت 1511 ه مورخ   1/11/75 هیات وزیران در خصوص سیاست ها و خط مشی های سازماندهی،حمایت ونظارت بر بازار تولید وعرصه مسکن وردیف های 4و5 بند ج ماده 30 قانون 5 ساله برنامه چهارم،دستور العمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان به شرح زیر ابلاغ می گردد:

 

ماده 1-تعریف سازنده انبوه مسکن وساختمان: به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می شود که توانمندی مدیریت و مسئولیت پدیدآوری طرح ها،توانمندی تامین وجذب سرمایه،مدیریت تولید و عرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان و در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط داشته و پروانه اشتغال به کار مطابق ضوابط این دستورالعمل را از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت کرده باشند.

 

ماده2 -شرایط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه سازندگان حقوقی انبوه مسکن وساختمان

2-1-شرایط احراز صلاحیت اشخاص حقوقی بر اساس عوامل زیر به شرح جدول شماره (1) تعیین می گردد:

 

2-1-1- تحصیلات مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و شرکای شرکت .

2-1-2- سوابق حرفه ای شخص حقوقی و اعضاء هیات مدیره.

2-1-3- توان مالی،توانمندی مدیریت تامین و جذب سرمایه .

2-1-4- مطلوبیت کارهای مدیرت شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی.

2-1-5- ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی ،ارائه آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور و داشتن اساسنامه که انجام یکی یا برخی یا تمامی خدمات موضوع ماده 1 این دستوالعمل در آن قید شده باشد.

 

امتیاز تحصیلی برای دارندگان مدرک تحصیلی در یکی از رشته های هفت گانه مهندسی مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با ضریب دو محاسبه می شود.

 

– شاخص های ارزیابی توان مالی و توانمندی تامین و جذب سرمایه

– سرمایه غیر نقدی شرکت یا سهام داران به ازای هر یک میلیارد ریال _ 2نمره _ دریافت تسهیلات واعتبار بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _ 1نمره _ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر یک میلیارد ریال _ 1نمره  _ استفاده ازفایناس جذب یا سرمایه گذاری به ازای هر یک میلیارد ریال _ 1نمره _ ارائه ضمانت نامه بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _1نمره _ میزان سرمایه گذاری های قبلی مشروط به روشن بودن وضعیت استرداد تسهیلات و اعتبار بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _ 3نمره

ارزیابی مطلوبیت کارهای مدیرت شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی _رعایت مقررات ملی ساختمان بر اساس تایید دستگاه نظارت یا دستگاه ذیربط تا 10نمره _حسب مورد ارائه گواهی عدم خلاف یا پایان کار و یا مدرک مستند مبنی بر انجام تعهدات تا 10 نمره _

اجرای ساختمان و انجام تعهدات در موعد پیش بینی شده در 10 نمره قرار دادهای مرتبط یا تاخیر غیر مجاز کمتر ازیک چهارم مدت مقرر_ باز پرداخت به موقع تسهیلات بانکی با ترتیب بازپرداخت آن با توجه به تآخیرات مجاز تا 20 نمره استفاده ازفناوری های نوین صنعت ساختمان(رعایت سبک سازی،بهینه سازی ومصرف انرژی و…) تا 20 نمره

 

2-2 تعیین پایه و حدود صلاحیت سازندگان حقوقی انبوه مسکن وساختمان :

پایه سازندگان حقوقی بر اساس نتایج حاصله از ارزیابی جدول شماره 1 تعیین و پروانه اشتغال به کار سازندگان حقوقی انبوه مسکن و ساختمان در چهار پایه 1،2،3 و ارشد صادر می شود وحداقل امتیاز لازم برای احراز پایه 1،2،3 و ارشد به ترتیب 30 ،45 ،65 ،85 با بالا و اعتبار پروانه های صادره سه سال است. هرگونه تغییر در اعضاء هیات مدیره یا مدیران شرکت می بایست ظرف مدت 15 روز به دبیر خانه کتبا اطلاع داده شود.حوزه فعالیت سازندگان حقوقی با پایه 3 استان صادر کننده پروانه و در پایه های حقوقی 1،2 و ارشد سراسر کشور است تبصره یک:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب اساسنامه قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 21/10/66 در انجام وظایف قانون خود نیاز به احراز صلاحیت موضوع این ماده ندارد.

 

ماده 3- شرایط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه سازندگان حقیقی انبوه مسکن و ساختمان.

3-1- شرایط احراز صلاحیت با توجه به پروانه اشتغال به کار ،سابقه حرفه ای، توان مالی،مدیریت منابع مالی، مطلوبیت کارهای مدیریت شده و عملکرد موفق تعیین می شود سازنده حقیقی الزاماً باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ،کاردانی ویا تجربی در یکی از رشته های مندرج در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان باشد. ارزیابی صلاحیت اشخاص حقیقی نیز برابر امتیازات جدول شماره (1) تعیین می شود. وصرفاً برای تعیین امتیاز ستون مربوط به مدرک تحصیلی از جدول شماره (2) استفاده می شود.

3-2 سازنده حقیقی برای احراز شرایط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال موضوع این دستورالعمل باید حداقل 50 درصد امتیازات مربوط به پایه اشخاص حقوقی را کسب کند ودر هر حال به سازنده حقیقی انبوه مسکن و ساختمان پروانه اشتغال در پایه 3 تعلق می گیرد.

3-3-حدود صلاحیت سازنده حقیقی،مدیریت حداکثر 20 واحد مسکونی  و یا 3000 مترمربع زیر بنا هرنوع واحد ساختمانی در هر برش زمانی بر اساس سایر ضوابط این دستورالعمل می باشد.

3-4- حوزه فعالیت اشخاص حقیقی،استان صادر کننده پروانه است.

 

ماده 4-صلاحیت و ظرفیت طراحی یا اجرا یا طرح وساخت: سازندگان انبوه مسکن وساختمان بصورت حقیقی ویا حقوقی برای فعالیت در زمینه طراحی یا اجرا یا طرح وساخت بایستی از اشخاص حقیقی یا حقوقی تعریف شده دارای صلاحیت مطابق قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان وآئین نامه اجرایی آن استفاده کنند ودر مواردی که بخواهند راسا درزمینه های فوق فعالیت نمایند می بایست صلاحیت مضاعف را در چارچوب ضوابط قانون مذکور دریافت نمایند.لیکن درصورتی که دارندگان پروانه صلاحیت مضاعف بخواهند در یک دوره یا مقطع زمانی بیش از میزان ظرفیتی که وفق مقررات مربوط تعیین شده،خدمات طراحی یا اجرا یا طرح وساخت ارائه دهند می توانند با اخذ و ارائه ضمانت نامه ویا بیمه نامه مسئولیت وکیفیت خدمات مهندسی به میزانی که توسط موسسات ضمانت کننده یا شرکتهای بیمه گر تقبل وتضمین شده است اقدام کنند.

 

ماده 5-فرآیند گردش کارصدورپروانه اشتغال ،تشخیص صلاحیت و تعیین پایه سازندگان انبوه مسکن وساختمان:

5-1- مراجعه متقاضی به دبیر خانه کمیته و دریافت لیست مدارک لازم:

5-2- تکمیل وارائه مدارک به دبیرخانه.

5-3- دبیرخانه پس از بررسی مدارک متقاضی موارد را به کمیته تشخیص صلاحیت ارائه می نماید.

5-4- کمیته تشخیص صلاحیت موظف است ظرف مدت 15روز نسبت به بررسی مدارک در خصوص تشخیص صلاحیت وتعیین پایه متقاضی اعلام کند و درهرصورت ظرف مدت یک ماه نسبت به تکمیل وارسال مدارک لازم برای صدور پروانه اشتغال به کار به سازمان مسکن وشهرسازی استان اقدام کند.

5-5- دبیرخانه کمیته درمحل انجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان(سازندگان انبوه مسکن و ساختمان) استقرار دارد.

5-6- کمیته تشخیص صلاحیت متشکل ازرئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان(رئیس کمیته)،رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان(سازندگان انبوه مسکن وساختمان)،رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، رئیس کانون کاردانهای فنی وساختمان استان ویک نفرازانجمن صنفی انبوه سازان(به عنوان دبیر کمیته) ودو نفر صاحب نظر به انتخاب کمیته.

5-7- مرجع استیناف متشکل ازنمایندگان وزارت مسکن وشهرسازی ،سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و هیات مدیره سازندگان انبوه مسکن وساختمان وهیات مدیره سازندگان انبوه مسکن وساختمان کشور می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تشخیص صلاحیت و اخذ پروانه انبوه سازی

 

1) مدارک تحصیلی اعصاء هیئت مدیره ، مدیرعامل و شرکا

2) روزنامه رسمی شرکت و اساسنامه

3) ارائه مستندات مبنی بر میزان سرمایه غیر نقدی شرکت یا سهامداران

4) ارائه مستندات مبنی بر تسهیلات و اعتبارات بانکی

5) ارائه مستندات مبنی بر مشارکت در ساخت پروژه ها

6) ارائه مستندات مبنی بر تعیین تکلیف تسهیلات بانکی

7) ارائه مستندات مبنی بر کیفیت پروژه‌های اجرا شده توسط دستگاه نظارت شامل رعایت مقررات ملی و استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان (سبک سازی – بهینه سازی مصرف سوخت و….)

8) ارائه مستندات مبنی به اجرای بموقع پروژه‌های اجرا شده.

9) ارائه پروانه اشتغال به کار مجریان ساختمانی شخص حقوقی(برای اخذ پروانه مضاعف)

 

توضیح : کپی کلیه مدارک در دادگستری و یا دفتر اسناد رسمی برابر با اصل شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص رتبه بندی انبوه سازان با شرکت ثبت پایتخت تماس بگیرید.

منتشرشده در رتبه بندی
پنج شنبه, 24 -2669 ساعت 07:45

اخذ رتبه انفورماتیک

 ثبت پایتخت:شورای عالی انفورماتیک به منظور توسعه پویایی شرکتهای انفورماتیکی و گسترش فناوری‌های انفورماتیکی و ایجاد امکان توزیع کار و قراردادها، شرکتهای انفورماتیکی را براساس آیین‌نامه زیر، احراز صلاحیت و طبقه‌بندی می‌نماید.

 

ماده 1: شرایط کلی شرکتهایی به عنوان شرکتهای انفورماتیکی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌گردند که:

اساسنامه آنها در ارتباط مستقیم با فعالیت‌های انفورماتیکی باشد.

دارای مدیرعامل تمام وقت با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته‌های مرتبط ونیزحداقل دونفرکارشناس تمام وقت باشند.

تبصره: برای مدیران عاملی که حائز این شرط نیستند، با تشخیص دبیرخانه شورا عمل خواهد شد.

فرم خوداظهاری فهرست تفصیلی احراز صلاحیت را تکمیل نموده باشند.

اظهارنامه مالیاتی سال قبل وبرگ قطعی سال قبل از آن را که تمام صفحات آن ممهور به مهر حوزه مالیاتی زیربط سازمان امور مالیاتی رسیده باشد، ارائه کرده باشند

دبیرخانه شورا ساز و کار مناسب اجرای این آیین نامه را به گونه‌ای فراهم خواهد که دریافت و تایید مدارک به طور غیرمتمرکز در سراسر کشور و احراز صلاحیت و رتبه بندی در اسرع وقت به صورت الکترونیک و متمرکز در دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک صورت پذیرد.

 

ماده 2: روش اجرا

ملاک‌های ارزیابی

نیروی انسانی، درآمد و رضایت مشتریان سه عامل اصلی ارزیابی شرکتها می‌باشد.

تبصره 1: دبیرخانه شورا با انجام پروژه‌ای، شیوه تبدیل رضایت مشتریان به ملاک‌های کمی را تبدیل می‌نماید.

تبصره 2: تا مشخص شدن ملاک‌های کمی ارزیابی رضایت مشتری، دو عامل نیروی انسانی و درآمد مبنای محاسبه می‌باشد.

سهم عامل نیروی انسانی 80 درصد و عامل درآمد 20 درصد از امتیاز کل شرکت می‌باشد.

 

محاسبه عامل درآمد

میزان درآمد مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه‌های مالیاتی یا برگه قطعی مالیاتی شرکتها ملاک محاسبه عامل درآمد می‌باشد.

میانگین دو سال آخر فعالیت ملاک ارزیابی است.

 

برای شرکتهای با فعالیت کمتر از دو سال، اظهارنامه مالیاتی یا برگ قطعی سال فعالیت ملاک ارزیابی است.

درآمد حاصل از صادرات موضوع مواد قانونی بند الف و ب ماده 141 و بند ب ماده 113 برنامه توسعه مندرج در جدول شماره الف-2 اظهارنامه های دو سال مورد بررسی به درآمد مشمول مالیات اضافه می گردد.

 

محاسبه عامل نیروی انسانی:

میزان حقوق و دستمزد اظهار شده در جدول مربوط به حقوق و دستمزد پرداختی اظهارنامه مالیاتی (جدول 14) ملاک سنجش عامل نیروی انسانی شرکتها است.

شرکتهایی که به هر دلیل نتوانند اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند، مجموع حقوق و دستمزد مشمول و غیرمشمول مندرج در لیست بیمه طی یک سال ملاک ارزیابی است. تبصره: برای شرکتهای با سابقه کار کمتر از یک سال، ارائه حداقل سه لیست ماهانه بیمه تامین اجتماعی ممهور شده به مهر سازمان تامین اجتماعی، مبنای ارزیابی می‌باشد.

 

محاسبه امتیاز کل:

امتیاز هر شرکت از محاسبه فرمول زیر به دست می آید: (ارقام به میلیون ریال می‌باشد) حقوق پرداختی * 6/1 +

 

درآمد مشمول مالیات * 4/0 = y

(برگرفته از بند 3)

(برگرفته از بند 2)

 

ماده 3: انتقال امتیاز

شرکتهایی که بیش از دو سوم از مالکیت شرکت دیگری را در اختیار دارند می‌توانند با ارسال نامه‌ای درآمد مشمول مالیات و حقوق پرسنل شرکت تابعه را به میزان درآمد و حقوق‌های پرداختی خود اضافه نمایند. سایر شرکتها به شرطی می‌توانند امتیاز خود را به شرکت دیگری منتقل نمایند که صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت مبنی بر موافقت اکثریت سهامداران با انتقال، ضمیمه درخواست باشد.

شرکتهایی که امتیاز خود را به شرکت دیگری انتقال می‌دهند، رتبه‌بندی مستقل دریافت نکرده و امتیاز آنها به امتیاز شرکتهای مادر منتقل میشود. این شرکتها نمی‌توانند در هیچ مناقصه ای به طور مستقل شرکت نموده و قرارداد دولتی منعقد نمایند.

 

ماده 4: وزن هر رشته از مجموع فعالیت های یک شرکت شرکتها همزمان با ارائه مدارک مربوط به محاسبه امتیاز خود، فرم خوداظهاری مربوط به فهرست تفصیلی فعالیت شرکتها را ارائه می‌نمایند. امتیاز هر رشته فعالیت شرکت از ضرب امتیاز کل شرکت در سهم فعالیت اظهار شده در فرم خوداظهاری محاسبه می‌گردد. شرکتها مجازند در هر دوره یکساله نسبت به سال قبل خود، در ارائه فرم خوداظهاری لیست پیوست ـ طبق جدول زیر ـ امتیازات خود را به رشته های دیگر انتقال دهند.

 

 

ردیف

 

امتیاز

 

درصد تغییر

 

1

 

تا 149

 

30 درصد

 

2

 

تا 499

 

25 درصد

 

3

 

تا 1999

 

20 درصد

 

4

 

تا 4999

 

15 درصد

 

5

 

تا 9999

 

15 درصد

 

6

 

بالای 10000

 

10 درصد

 

ماده 5: گروه بندی امتیازات امتیازات شرکتها در هر رشته براساس جدول زیر تبدیل به رتبه می شود. در برگهای احراز صلاحیت و رتبه بندی فقط شرکتها در هر رشته اعلام و از ارائه امتیاز و یا رتبه کلی به شرکت خودداری خواهد شد.

 

 

رتبه

 

میزان امتیاز

 

1

 

1000

 

<=

 

2

 

5000

 

<=

 

=>

 

9999

 

3

 

2000

 

<=

 

=>

 

4999

 

 

4

 

500

 

<=

 

=>

 

1999

 

 

5

 

150

 

 

 

<=

 

=>

 

499

 

 

6

 

50

 

<=

 

=>

 

149

 

 

7

 

شرکت های نوپا

 

ماده 6: ضوابط شرکتهای تازه تاسیس

شرکتهای تازه تاسیس انفورماتیکی به شرکتهایی می گویند که هنوز یک سال مالی از زمان تاسیس ویا فعالیت آنها نگذشته باشد وقادربه ارائه اظهارنامه مالیاتی نباشند.این شرکتها با داشتن شرایط زیر میتوانند درخواست احراز صلاحیت موقت نمایند.

اساسنامه آنها در ارتباط مستقیم با فعالیتهای انفورماتیکی باشد.

درخواست ارزیابی برای حداکثر دو رشته فهرست تفصیلی فعالیت را ارائه نمایند.

حداقل یک لیست بیمه ماهانه که در آن حداقل سه نیروی تمام وقت مشتمل بر مدیرعامل و دو کارشناس مشغول به کار باشند را ارائه نمایند..

مدیرعامل شرکت دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشد.

 

به این شرکتها برگه احراز صلاحیت موقت با دوره اعتبار یک سال داده خواهد شد.

 

ماده 7: صدور برگه احراز صلاحیت و رتبه‌بندی

ضوابط دوره انتقالدوره انتقال به دوره زمانی مابین تصویب طرح جدید تا ابلاغ نهایی آن برای اجرا، دوره انتقال گفته می‌شود.در این دوره شرکتهایی که اعتبار مجوز قبلی آنها به اتمام رسیده و یا بخواهند براساس طرح جدید رتبه‌بندی شوند، با ارائه مدارک زیر احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌شوند.

ارائه مجوز قبلی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی (در صورت وجود اعتبار).

ارائه اظهارنامه (یا برگه قطعمالیاتی) دو سال متوالی.

ارائه لیست بیمه ماهیانه سال آخر تایید شده توسط سازمان تامین اجتماعی، در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی.

تکمیل فرم فهرست تفصیلی فعالیت.

ارائه، روزنامه رسمی تاسیس وتغییرات بعدی آن درصورت وجود.

 

ماده 8: صدور برگه احراز صلاحیت دبیرخانه شورا (یا نماینده آن) پس از تطبیق مدارک ارائه شده با اطلاعات وارد شده، مجوز احراز صلاحیت و رتبه‌بندی جدید را درکوتاه ترین زمان صادر کند.

مجوز احراز صلاحیت و رتبه‌بندی جدید براساس رشته‌های فهرست تفصیلی (پیوست شماره3) تنظیم، اعتبار و رتبه شرکت در هر یک از آنها به تفکیک درمجوز درج می‌گردد. به‌گونه‌ای که در این مجوز از صدور یک امتیاز یا رتبه کلی خودداری می‌گردد.

 

ماده 9: به ازای یک رتبه معین درهررشته فعالیت که شرکت درآنها رتبهای دریافت می کند، مبلغی برحسب میلیارد ریال درج می شود.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص رتبه شرکت های انفورماتیک با ثبت پایتخت تماس بگیرید.

منتشرشده در رتبه بندی
صفحه1 از3

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به ثبت پایتخت می باشد . 

طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه