• 55925729 - 77574670 - 22890428 - 88742720 - 88174757 - 33096480 - 33096457 - 55925729 - 46042483 - 46042487
جمعه, 17 شهریور 1396 ساعت 12:22

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • درباره ثبت شرکت با مسئولیت محدود چه باید دانست :

(حداقل2تا شریک + مسئولیت به اندازه سرمایه + نام با عبارت "با مسئولیت محدود" )

شرکت با مسئولیت محدود باید حداقل بین دو نفر شریک برای امور تجاری تشکیل شود.مسئولیت هر یک از شرکا در مقابل قرض و قروض و تعهدات شرکت ، فقط به اندازه ی سرمایه ای است که در شرکت دارد. در نام شرکت باید عبارت "با مسئولیت محدود" حتما لحاظ شود.

 • چه مدارکی برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود مورد نیاز است :

(کپی شناسنامه و کارت ملی و سوپیشینه )

کپی شناسنامه ، کارت ملی تمام اعضا و سهامداران به همرار احراز سوپیشینه تمام اعضا و سهام داران الزامیست

 • مدت زمان انجام کار و حداقل مبلغ قرارداد از مزیتهای شرکت پایتخت میباشد که سبب شده از محبوبیت بسیاری بین مشتریانش برخوردار شود. ثبت پایتخت دارای کادری بسیار زبده در این امر میباشد تا در امر مشاوره و کارشناسی یاری رسان شما خواهند بود . کادر ثبت پایتخت موظف شده اند که کار شما را طبق روند و به نحو دلخواه و مورد تاییدتان جلو ببرند .
منتشرشده در مقالات
جمعه, 17 شهریور 1396 ساعت 12:15

ثبت شرکت

با خیالی آسوده ثبت شرکت خود را به ثبت پایتخت بسپارید

ثبت شرکت : هر شخصی میتواند اقدام به ثبت شرکت کند . هر شخصی با هر میزان سرمایه با هر تعداد شرکا و حتی با داشتن سوپیشینه میتواند اقدام به ثبت شرکت کند. ثبت شرکت تحت قوانینی انجام میشود که در قوانین تجارت تایید شده باشد . امور ثبتی نیاز به حداقل دانش از قوانین تجارت و اصطلاحات مربوطه را دارد ولی بهترین گزینه داشتن حداکثر دانش و بخصوص تجربه در امور تجاریست زیرا در دل قوانین نکات ریزی وجود دارد که راه را بسیار هموار خواهد ساخت . فردی که فقط با تکیه به دانش خود اقدام به انجام امور ثبتی نماید در حالی که تجربه لازمه را ندارد ممکن است حتی نتواند قدم از قدم پیش گذارد و هزینه بسیاری متحمل شود در حالی که تجربه و داشتن در این امور ثبت شرکت را در حداقل زمان و حداقل هزینه با حداکثر سرعت جلو خواهد برد
ثبت پایتخت با تربیت کادری توانا و متحبر در امورکارشناسی و مشاوره امور ثبتی برای شما این اطمینان را بوجود خواهد آورد که امور ثبتی شما بی نقص انجام بگیرد .

هر شخصی و اشخاصی میتوانند دارایی های خود را اعم از تخصص و دانش و سرمایه و ارتباط و هر توانایی و مزیتی که دارند را در چهارچوب لازمه (مطابق با قوانین) با یکدیگر شریک شوند (شرکا) و از سود و منفعت حاصل ازین شراکت برخوردارد بشوند . و برای قانونی شدن و اطمینان دوطرف آنرا به شکلی (در چهاچوب قانون) به ثبت برسانند و در صورت لزوم یا حتی به دلخواهشان در چهارچوب قوانین دراین خصوص مرکزی را برگزینند و تشکیلاتشان راه اندازی کنند (تاسیس) . لذا ضروریست دراین امور برای بهترین پیشرفت و بهره وری اطمینان پایاپایی نسبت به یکدیگر بطور محکم برقرار باشد لذا قوانین، نحوه ارتباط، میزان سهام و اداره مجموعه را تحت عنوانی ثبت کنند(ثبت شرکت ، موسسه)

انواع ثبت شرکت متشکل است از 1.ثبت محدود 2.ثبت خاص  3.ثبت موسسه

منتشرشده در مقالات
جمعه, 28 خرداد 775 ساعت 12:11

سوالات متداول ثبت شرکت

آیا یک نفر می تواند به تنهایی اقدام به ثبت شرکت کند؟

بله

برای ثبت شرکت مسئولیت محدود تعداد شرکا ، چه تعدادیست؟

حداقل از 2 نفر

برای ثبت شرکت سهامی خاص تعداد شرکا ، چه تعدادیست؟

حداقل از 3 نفر

برای ثبت شرکت سهامی عام تعداد شرکا ، چه تعدادیست؟

حداقل از 5 نفر

برای ثبت شرکت تعاونی تعداد شرکا ، چه تعدادیست؟

حداقل از 7 نفر

برای ثبت شرکت مسئولیت محدود تعداد شرکا ، چه تعدادیست؟

حداقل از 2 نفر

سهام در شرکت تعاونی به چه شکلیست؟

سهام به صورت مساوی بین سهامداران تقسیم می گردد.

برای ثبت شرکت مسئولیت محدود تعداد شرکا ، چه تعدادیست؟

حداقل از 1 نفر

آیا شرکت مسئولیت محدود می تواند فقط توسط یک مدیرعامل اداره گردد و هیئت مدیره نداشته باشد ؟

بله

آیا شرکت سهامی خاص می تواند فقط توسط دو نفر عضو هیئت مدیره اداره شود؟

بله . البته باید 2نفر بازرس داشته باشد که نباید با هیات مدیره هم فامیل باشند

مدارک لازم برای ثبت شرکت چیست؟

کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص چیست؟

کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره + کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل

اطلاعات لازم برای ثبت شرکت چیست؟

نام شرکت ، موضوع شرکت ،آدرس شرکت ( باید فقط در محدوده منطقه ثبتی شرکت باشد) ، میزان سرمایه شرکت ، تعیین سهامداران و میزان سهام آنها ، تعیین مدیران شرکت و سمت آنها ( مدیرعامل،رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره) ، حق امضای مجاز شرکت

اطلاعات لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص چیست؟

نام شرکت ، موضوع شرکت ،آدرس شرکت ( باید فقط در محدوده منطقه ثبتی شرکت باشد) ، میزان سرمایه شرکت ، تعیین سهامداران و میزان سهام آنها ، تعیین مدیران شرکت و سمت آنها ( مدیرعامل،رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره) ، حق امضای مجاز شرکت ، تعیین بازرسین شرکت (بازرسین نباید هم فامیل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشند)

منتشرشده در مقالات
سه شنبه, 18 خرداد 775 ساعت 12:32

شرایط و ضوابط در ثبت شرکت

شرایط و ضوابط ثبت انواع شرکت ها:

 1. ثبت شرکت سهامی عام : قسمتی از سرمایه اش از طریق فروش سهام تامین میشود.
 2. ثبت شرکت سهامی خاص : سهامداران مسئولیت مبلغ اسمی سهامشان را دارند . حداقل تعداد سهامداران 3نفر است . باید قبل و بعد از نام شرکت ، عنوان "شرکت سهامی خاص" آورده شود.
 3. ثبت شرکت مسئولیت محدود : حداقل تعداد شرکا دونفر است . هر کدام از شرکا به میزان سرمایه ای که وارد شرکت کرده است مسئول تهدات و قروض شرکت خواهد بود . باید در نام شرکت ، عنوان "شرکت سهامی محدود" آورده شود.
 4. ثبت شرکت تضامنی : حداقل تعداد شرکا دونفر است . هر کدام از شرکا بدون توجه به میزان سرمایه ای که وارد شرکت کرده است مسئول تهدات و قروض شرکت خواهد بود  و اگر دارایی شرکت برای جبران قروض کافی نباشد ، باید تمام قرض را بدهند و هیچ قرار و مستندی بر خلاف این در قبال افراد ثالث قابل قبول نخواهد بود. باید در نام شرکت ، عنوان "شرکت تضامنی"  یا نام یکنفر از شرکا ، آورده شود.
 5. ثبت شرکت مختلط غیرسهامی : تاسیس شرکت بدون انتشار سهام توسط یک یا چند نفر بعنوان شریک ضامن یا مسئولیت محدود . شریک ضامن مسئول تمام قرض ها است حتی اگر علاوه بر دارایی شرکت باشد اما شریک با مسئولیت محدود فقط به میزان سرمایه ای که در شرکت گذاشته یا باید بگذارد مسئول است
 6. ثبت شرکت مختلط سهامی : تاسیس شرکت توسط یک یا چند نفر شرکای سهامی بعنوان شریک ضامن. شرکای سهامی ، سرمایه شان بطور مساوری بصورت سهام تقسیم میشود و در قبال قرض و قروض شرکت به همان اندازه سرمایه ای که در شرکت دارند مسئولیت دارند. شریک ضامن سرمایه ای که دارد بصورت سهام در نیامده و بدون توجه به میزان حق سهمی که در شرکت دارد ، در قبال قرض و قروض شرکت مسئول خواهد بود حتی اگر این قروض علاوه بر دارایی شرکت باشد. اما اگر تعداد شریک ضامن بیش از یک نفر باشد ، شرکای ضامن در قبال طلبکاران و روابطشان با یکدیگر ، بر طبق مقررات شرکت تضامنی مسئول هستند. باید در نام شرکت ، عنوان "شرکت مختلط سهامی"  یا نام یکنفر از شرکا ، آورده شود.
 7. ثبت شرکت نسبی : حداقل تعداد شرکا دونفر است . هر کدام از شرکا به اندازه سرمایه ای که وارد شرکت کرده است مسئول خواهد بود . باید در نام شرکت ، عنوان "شرکت نسبی"  یا نام یکنفر از شرکا ، آورده شود. اگر در نام شرکت نام تمامی شرکا آورده نشود باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که آورده شده است ، عبارت "و شرکا" یا  "و برادران " یا عبارتی مشابه آورده شود
 8. ثبت شرکت تعاونی : اعضای شرکت باید حداقل51درصد از سرمایه شان را در اختیار شرکت تعاونی قرار دهند تا وزراتخانه ها ، سازمانها ، شرکتهای دولتی ، شرکتهای وابسته به دولت ، شرکتهای تحت پوشش دولت ، نهادهای عمومی ، شهرداریها ، بانکها ، شوراهای اسلامی کشوری ، بنیاد مستضعفان و... می‌توانند بر طبق قوانین مربوطه، با وام بدون بهره ، مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح و... به هر روش مشروع دیگری ، بدون داشتن عضویت ، سرمایه شرکتهای تعاونی را تامین و افزایش دهد
 • شراکت با دستگاهای دولتی : اگر دستگاه‌های دولتی در تأسیس شرکت تعاونی، شریک شوند ، طی مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین میشود؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج قابل بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق میگیرد.
 • تعاونی‌های تولیدی : فعالیت این تعاونی در خصوص  کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر اینها میباشد
 • ‌تعاونی‌های توزیع :  فعالیت این تعاونی در خصوص تامین نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود بر طبق  مصالح عمومی به جهت کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها میباشد
 • ‌صادرات و واردات : تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند
 • تعهد سرمایه : بر اساس مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین و تعهد شده از طرف اعضا در مرحله‌ی تأسیس شرکت، نباید کمتر از ۵۱ درصد از کل سرمایه‌ شرکت باشد . حداقل یک سوم سرمایه‌ی تعاونی باید تأدیه و بصورت نقدی و جنسی باشد باید تقدیم و تسلیم شده باشد تا ثبت و تشکیل شود. باید اعضای تعاونی مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را در مدت مقرر در اساسنامه تأدیه کنند.

 

منتشرشده در مقالات
جمعه, 17 شهریور 1396 ساعت 12:02

مختصری درباره انواع شرکت ها

آشنایی با انواع شرکت ها :

 • ثبت شرکت سهامی عام : شرکتی بازرگانی است که سرمایه اش تقسیم شده به سهام .
 • ثبت شرکت سهامی خاص : شرکتی بازرگانی است که سرمایه اش کلا توسط سهامداران اصلی یعنی کسانی که آنرا تاسیس کرده اند تامین شده و تقسیم شده به سهام .
 • ثبت شرکت مسئولیت محدود : حداقل بین دونفر برای انجام کارهای تجاری تاسیس شده است
 • ثبت شرکت تضامنی : تحت نام بخصوصی حداقل بین دونفر برای انجام کارهای تجاری تاسیس شده است
 • ثبت شرکت مختلط غیرسهامی : تحت نام بخصوصی حداقل توسط یک نفر برای انجام کارهای تجاری تاسیس شده است
 • ثبت شرکت مختلط سهامی : تحت نام بخصوصی حداقل توسط یک نفر شریک ضامن تاسیس شده است
 • ثبت شرکت نسبی : تحت نام بخصوصی ، حداقل بین دونفر برای انجام کارهای تجاری تاسیس شده است
 • ثبت شرکت تعاونی : حداقل 51درصد از سرمایه اش را در اختیار شرکت تعاونی ، بدون داشتن عضویت در این شرکت  قرار میدهد.
منتشرشده در مقالات
جمعه, 17 شهریور 1396 ساعت 12:00

اظهار نامه ثبت شرکت

تنظیم اظهار نامه ثبت شرکت در دو نسخه به زبان فارسی باید اطلاعات زیر در آن درج شده باشد :

·         تاریخ

·         امضاء

·         اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع تشکیلات و شعب آن

·         اسم و اقامتگاه و شهرت افراد تعیین شده برای اداره کردن تشکیلات

·         اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل ( در صورت تنظیم اظهار نامه توسط وکیل )

·         تشکیلات ثبت شده در خارج از ایران باید تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت نام کشوری که در آن به ثبت رسیده را داشته باشد

·         تعیین ضمائم اظهار نامه  :

·         نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه (دارای وکیل باشد)

·         رونوشت گواهی شده تصدیق کشوری که تشکیلات مذکور در آن به ثبت رسیده بعلاوه ترجمه فارسی آن

·         دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن (اگر اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد)

·         در صورت مجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی کسانیکه حق امضاء دارند

·         یک نسخه اجازه نامه حاصله از شهر بانی (اگر تاسیس به قصد انتفاع نباشد)

·         رسید پرداخت حق الثبت

منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 10 خرداد 775 ساعت 09:05

هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص:

همه شرکت های ثبت شده را در نهایت صاحبان شرکت اداره میکنند ینی سمت ها از نظر قانونی مشخص کننده اختیارات افراد در شرکت است هیئت مدیره شرکت های مختلف باهم متفاوت است که در ادامه  به هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص می پردازیم 

هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص:

تمامی شرکت های سهامی خاص به وسیله هیئت مدیره اداره می شوند. اعضای هیئت مدیره همان

سهامداران شرکت هستند که وظیفه تصمیم گیری و اجرایی شرکت در امور مختلف را دارا هستند.

بایدونبایدهای هیئت مدیره:

طبق ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیئت مدیره در شرکت های سهامی می بایست از 

بین سهامداران انتخاب شود.

مدت زمانی که هیئت مدیره می تواند فعالیت داشته باشد در اساسنامه شرکت قیدشده است 

که حداکثر تا 2 سال می باشد.البته می توان دوره مدیریت آن ها را تمدید کرد.

مجمع عمومی عادی می تواند هیئت مدیره و یا مدیران شرکت را عزل نماید.

ثبت پایتخت با کمترین زمان و کمترین قیمت آماده ارائه بهترین ها به شماست

منتشرشده در مقالات
دوشنبه, 10 خرداد 775 ساعت 08:30

تصمیم گیرندگان در شرکت های سهامی خاص

تصمیم گیرندگان در شرکت های سهامی خاص 

همراهان همیشگی در این مقاله شماره با کسانی که قدرت تصمیم گیری دارند در شرکت های سهامی خاص بیشتر آشنا میکنیم پیشتر در مورد انواع شرکت ها صحبت کردیم 

و در پست های آینده به جزئیاتشان می پردازیم.

همکاران ما در ثبت پایتخت آماده مشاوره به شما عزیزان هستند 

مجمع عمومی: مجمع عمومی بزرگ ترین و قدرتمندترین مرکز تصمیم گیری شرکت است.

شرکت کنندگان در مجمع عمومی، کلیه سهامداران و مؤسسان شرکت خواهند بود. مهم ترین و

اصلی ترین وظیفه مجمع عمومی، تعیین مقررات برای شرکت است.

مجمع عمومی مؤسسین: مجمع عمومی مؤسسین اولین جلسه ای است که سهامداران در شرکت

برگزار و طی آن به تنظیم اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان می پردازند. این مجمع در طول حیات

شرکت تنها یک بار تشکیل می شود.

مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی به طور سالانه توسط سهامداران شرکت برپا می شود و بر

اساس آن مدیران، بازرسان، حساب ها، ترازنامه ها و میزان سود و زیان شرکت مشخص می شود.تمامی

سهامداران اعم از صاحبان سهام بانام، بی نام، ممتاز و عادی می توانند در این مجمع شرکت کنند.

مجمع عمومی فوق العاده: چنان چه در طول سال موردی ضروری اعم از افزایش سرمایه، تمدید مدت

فعالیت شرکت و یا انحلال شرکت پیش آید و احتیاج به تصمیم گیری فوری در آن زمینه وجود داشته

باشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.

منتشرشده در مقالات

شرکت سهامی 

در مقاله قبلی راجع به انواع ثبت شرکت ها صحبت کردیم حال سعی داریم شمارا با نوعی از ثبت شرکت به نام شرکا های سهامی یا شرکت های سهامی خاص آشنا کنیم

شرکت سهامی به شرکتی گفته می شود که سرمایه آن به صورت سهام تقسیم می شود و هریک از

صاحبان سهام تنها متعهد به مقدار سهام خود هستند. البته در مسئولیت محدود نیز به این صورت است اما سهام به عنوان مال منقول می تواند نقل وانتقال

داشته باشد. سهام ازنظر مالکیت به دو نوع سهام بانام و سهام بی نام عرضه می شود. نقل وانتقال سهام

بانام تنها در دفتر ثبت سهام شرکت امکان پذیر است، در غیر این صورت انتقال سهام برای هیچ کدام

از سهامداران محرز نخواهد شد.

همکاران ما در ثبت پایتخت آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستند. 

 

منتشرشده در مقالات
صفحه1 از3

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به ثبت پایتخت می باشد . 

طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه